ปัญญา 3 ประการ ที่สร้างความสำเร็จที่สุดในชีวิต

สวัสดีครับ ผมอยากจะบอกว่า สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้วันนี้ เป็นสิ่งที่บอกตัวตนของ Blog ปัญญา มากที่สุด กับการพัฒนาปัญญาที่นำพาคุณไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในชีวิต ด้วย สุตมยปัญญา, จินตมยปัญญา, ภาวนามยปัญญา ซึ่งอยู่ในสังคีติสูตร “ปัญญา” นั้นจะหมายถึง ความฉลาด รอบรู้ ความเข้าใจชัดในสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นความรู้ทั่วถึงเหตุผล รู้อย่างชัดเจนในบาปบุญคุณโทษ รู้วิชา รู้จักกาลเทศะ   ผู้มีปัญญา นั้นไม่จำเป็นว่าจะเป็นคนรวย หน้าตาดี ฐานะดี จบการศึกษาสูง ที่มี IQ (สติปัญญา) สูง แต่คนธรรมดาอย่างท่านทั้งหลาย และผม หรือคนที่จบแค่ ป. 4 ก็สามารถเป็นผู้มีปัญญา ซึ่งฉลาด ทั้งในด้าน IQ และ ความฉลาดทางอารมณ์ EQ ได้เช่นเดียวกัน  บทความนี้ถุกค้นพบโดยคำค้นเหล่านี้:ปัญญา3 (38)ปัญญา 3 (28)การพัฒนาปัญญา (10)ปัญญาเกิดได้ 3 ทางคือ (6)ปัญญาขั้นสูงสุด (4)ปัญญา 3 […]

continue reading »