บทความที่เกี่ยวข้องกับ: ปรัชญาพอเพียงของพ่อ

“กำลังแห่งแผ่นดิน” กับความมุ่งมั่นของพ่อ

สวัสดีทุกท่านที่อ่านบทความของ Blog ปัญญา อยู่ เนื่องในโอกาสวันพ่อเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พ่อของแผ่นดิน” ซึ่งผม และทีมงาน Blog ปัญญา ขอโอกาสน้อมนำแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวมาแบ่งปันครับ  บทความนี้ถุกค้นพบโดยคำค้นเหล่านี้:พ่อหลวงของแผ่นดิน (30)ความมุ่งมั่น (21)บทความพ่อหลวงของแผ่นดิน (14)พระเจ้าอยู่หัวทรงงาน (13)บทความองค์ภูมิพล พ่อแห่งแผ่นดิน (1)เรียงความช่างหัวมัน (1)เรียงความเรืองชั่งหัวมัน (1)เรียงความเรื่องชั่งหัวมัน (1)เรียงความเรื่องโครงการช่างหัวมัน (1)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านต่อ »

 
 

พอเพียงอย่างพ่อ กับ”ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง”

ในโอกาสตรงกับวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ 84 พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทีมงาน Blog ปัญญาขอโอกาสนำเสนอหลักการ “เศรษกิจพอเพียง” เป็นแนวปรัชญาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณาของ “พ่อ” ผู้ทรงธรรม ธรรมะของพ่อเป็นเครื่องชี้นำแนวทางดำรงชีวิต ของลูกๆ เป็นอย่างดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา  บทความนี้ถุกค้นพบโดยคำค้นเหล่านี้:เรียงความพ่อของแผ่นดิน (148)เรียงความพ่อหลวงของแผ่นดิน (130)เรียงความเรื่องพ่อของแผ่นดิน (121)เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง (108)เรียงความเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน (106)บทความพ่อของแผ่นดิน (105)เรียงความพ่อแห่งแผ่นดิน (45)พ่อ ของ แผ่นดิน บทความ (37)เรียงความเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง (33)เรียงความเรื่องพ่อหลวงของแผ่นดิน (32)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านต่อ »