บทความที่เกี่ยวข้องกับ: ปรัชญาพอเพียงของพ่อ

“กำลังแห่งแผ่นดิน” กับความมุ่งมั่นของพ่อ

สวัสดีทุกท่านที่อ่านบทความของ Blog ปัญญา อยู่ เนื่องในโอกาสวันพ่อเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พ่อของแผ่นดิน” ซึ่งผม และทีมงาน Blog ปัญญา ขอโอกาสน้อมนำแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวมาแบ่งปันครับ  บทความนี้ถุกค้นพบโดยคำค้นเหล่านี้:พ่อหลวงของแผ่นดิน (27)ความมุ่งมั่น (21)บทความพ่อหลวงของแผ่นดิน (14)พระเจ้าอยู่หัวทรงงาน (13)ความติดดินของพระเจ้าอยู่หัว (1)บทความยืนหยัดมุ่งมั่นก็ประสบความสำเร็จ (1)พ่อหลวงทรงงาน (1)รูปภาพของพ่อ (1)อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน (1)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านต่อ »

 
 

พอเพียงอย่างพ่อ กับ”ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง”

ในโอกาสตรงกับวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ 84 พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทีมงาน Blog ปัญญาขอโอกาสนำเสนอหลักการ “เศรษกิจพอเพียง” เป็นแนวปรัชญาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณาของ “พ่อ” ผู้ทรงธรรม ธรรมะของพ่อเป็นเครื่องชี้นำแนวทางดำรงชีวิต ของลูกๆ เป็นอย่างดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา  บทความนี้ถุกค้นพบโดยคำค้นเหล่านี้:เรียงความพ่อของแผ่นดิน (122)เรียงความพ่อหลวงของแผ่นดิน (113)บทความพ่อของแผ่นดิน (104)เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง (97)เรียงความเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน (91)เรียงความเรื่องพ่อของแผ่นดิน (72)เรียงความพ่อแห่งแผ่นดิน (37)พ่อ ของ แผ่นดิน บทความ (37)เรียงความเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง (26)เรียงความ พ่อของแผ่นดิน (23)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านต่อ »