พอเพียงอย่างพ่อ กับ”ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง”

ในโอกาสตรงกับวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ 84 พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทีมงาน Blog ปัญญาขอโอกาสนำเสนอหลักการ “เศรษกิจพอเพียง” เป็นแนวปรัชญาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณาของ “พ่อ” ผู้ทรงธรรม ธรรมะของพ่อเป็นเครื่องชี้นำแนวทางดำรงชีวิต ของลูกๆ เป็นอย่างดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา  บทความนี้ถุกค้นพบโดยคำค้นเหล่านี้:เรียงความพ่อของแผ่นดิน (143)เรียงความพ่อหลวงของแผ่นดิน (125)เรียงความเรื่องพ่อของแผ่นดิน (114)บทความพ่อของแผ่นดิน (104)เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง (97)เรียงความเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน (97)เรียงความพ่อแห่งแผ่นดิน (45)พ่อ ของ แผ่นดิน บทความ (37)เรียงความเรื่องพ่อหลวงของแผ่นดิน (32)เรียงความ พ่อของแผ่นดิน (28)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านต่อ »